Vi verner varige verdier

Vegglifjell Utvikling prosjekterer attraktive og moderne hytteområder, som imøtekommer dine ønsker og ivaretar ressursene for fremtiden.

Et reinsdyr med to kalver står på en slette

En bærekraftig forvaltning av naturarven skaper et levende fjellområde hvor både folk og dyr trives. Vegglifjell Utvikling AS har lang erfaring som tomteutvikler på Vegglifjell. Ønsker du å bygge hyttedrømmen din på lag med naturen, ønsker vi deg velkommen til fjells!

Vegglifjell for fremtiden

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på dyrelivet og naturen. I Vegglifjell Utvikling tar vi dette ansvaret på alvor, og ønsker med vårt nye hyttefelt Høybulie å foreta så små inngrep i naturen som mulig. Helhetlig utvikling for fremtiden er viktig. Å ivareta den vakre stjernehimmelen uten lysforurensning, samt å bevare landskapsbildet mot vest står sterkt. Høybulie er derfor 3D-modellert for å kunne justere detaljene som utgjør helheten. 

« Vil du bygge på lag med naturen, ønsker vi deg velkommen til fjells! »

Et skogslandskap dekket av lyng i vakre høstfarger
På Høybulie får naturen lov til å spille hovedrollen. Hyttefeltet prosjekteres på lag med omgivelsene, gjennom så små inngrep som mulig.

Et mer bærekraftig hyttefelt 

  • En bevisst utviklingsprosess for Høybulie hyttefelt har redusert behovet for tilkjørte masser med ca. 20–25 %. Dette sparer miljøet for transport, veibelastning og drivstofforbruk. 
  • God utnyttelse av massene som graves opp, har stått i fokus. Gjennom kildesortering kan vi gjenbruke mer av disse, for eksempel til etablering av det attraktive aktivitetsområdet med skilek, akebakke, turveier og skiløyper.
  • Det er innført strenge krav til våre samarbeidspartnere i forhold til sortering av byggeavfall. Plast, papp, isopor, isolasjon og annet som kan blåse bort, må sikres på byggeplass og ønskes fjernet hver ettermiddag. Annet avfall skal i størst mulig grad sorteres og resirkuleres. 

Gjennom å planlegge smartere, tenke mer helhetlig og spille på lag med omgivelsene, kan vi utnytte ressursene bedre – et moment som står sentralt for Vegglifjell som friluftseldorado.

Vegglifjell Utvikling hjelper deg med: 

  • Alle formaliteter i forbindelse med tomtekjøp 
  • Videreformidling av kontakt med hytteleverandører 

Vi er på fjellet når du har tid. Kontakt oss for en uforpliktende visningsrunde på Høybulie!

Fellesgodefinansiering og nært samarbeid

Fellesgodefinansiering er et samarbeid mellom grunneiere og næringslivet, som gjennom vegglifjell.no gir oversikt og informasjon om hva som skjer på Vegglifjell og i Rollag kommune. Bidraget vil også være med å finansiere nye tilbud og grønn infrastruktur på Vegglifjell. Midler til grønn infrastruktur vil bli fordelt via Friluftslaget.